OM OSS

 

NYHETER

 

KONTAKTA OSS

    
  Lösningar
 

Panel-Lok

 

Flexoren

 

Maxiline

 

Brunnar

 

Betongsprutning

 

Broschyrer
Panel-LokPanel-Lok är en plastprofil som lindas till ett spiralformat rörfoder. Metoden är lämplig för stora dimensioner >700 mm. Metoden lämpar sig även för ickecirkulära tvärsnitt.

Panel-Lok installeras genom vanliga nedstigningsbrunnar och schaktning är på det viset onödigt. Det krävs endast en liten arbetsyta ovan mark i anslutning till brunnen. Vilket leder till en minimal störning i trafikerade eller industriella områden.

Renovering med Panel-Lok är en relativt enkel metod. Detta minskar risken för samhällskostnader på grund av trafikomläggningar, förbipumpning och annat miljöskydd som ofta krävs för andra system.

Förutom sin utmärkta hållfasthet mot kemiska ämnen som ofta finns eller bildas i avloppsvatten är uPVC materialet i Panel-Lok extremt tåligt mot nötning från sand, sten eller annat material i avloppsvattnet.

För vidare information se vår broschyr.- Ladda ner Panel-Lok broschyr